DARBUOTOJAI


    Savastimi esame ugdymo turinio puoselėtojai ir kūrėjai- dalijamės su vaiku tuo, ką savyje turime geriausio, vertingiausio ir padedančio kurti tvirtus, saugius ir šviesius žmogiškumo namus.


  • Darbuotojai
LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,KASTYTIS" VADOVAUJA STASĖ ŠEŠEIKIENĖ
II vadovų kvalifikacinė kategorija, švietimo konsultantė (sveikatos ugdymas), vadybos ekspertė.
Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis" pedagogai
    Įstaigoje dirba 56 darbuotojai: iš jų 27 pedagogai. 15 pedagogų turi  aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 11 pedagogių aukštesnįjį išsilavinimą. 8 pedagogės įgyjusios metodininkės kvalifikacinę katgoriją, 15- vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją.

    Lopšelyje-darželyje organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai, pedagogės skleidžia gerąją darbo patirtį.

    Už ugdymo proceso organizavimą atsakinga direktorės pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė.

   Lopšelyje-darželyje dirba pedagogės:

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Eil . Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Pareigos
Kvalifikacinė
kategorija
1.
Alma Liutkevičienė
Aukštasis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
2.
Eglė Burokienė
Aukštasis
Auklėtoja
Metodininkė
3.
Kristina Juzėnienė
Aukštesnysis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
4.
Rasa Jagminienė
Aukštasis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
5.
Roneta Tamelienė
Aukštesnysis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
6.
Regina Katinienė
Aukštasis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
7.
Gražina Šimonienė
Aukštesnysis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
8.
Džiuljeta Bogomolovienė
Aukštasis
Auklėtoja
Metodininkė
9.
Danutė Černiutė
Aukštesnysis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
10.
Vida Kaminskienė
Aukštasis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
12.
Lina Jarackienė
Aukštesnysis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
13.
Irina Lileikienė
Aukštasis
Auklėtoja
Metodininkė
14.
Jūratė Gulbinė
Aukštasis
Priešm.ugd.pedagogė
Metodininkė
16.
Vanda Dobrovolskienė
Aukštasis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
17.
Birutė Armonavičienė
Aukštesnysis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
18.
Danguolė Šiurnienė
Aukštesnysis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
19.
Irena Aleliūnienė
Aukštasis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
20.
Audronė Kriukienė
Aukštasis
Priešm.ugd.pedagogė
Metodininkė
21.
Jolita Tumosienė
Aukštasis
Meninio ugdymo pedagogė
Metodininkė
22.
Genovaitė Inčiūrienė
Aukštasis
Spec. pedagogė- logopedė
Metodininkė
23.
Inga Barisienė
Aukštesnysis
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
24.
Daiva Krivickienė
Aukštasis (nepedagoginis)
Auklėtoja
Vyr. auklėtoja
25.
Irena Kartanienė
Aukštasis
Meninio ugdymo pedagogė
Metodininkė
26.
Justina Kedytė 
Aukštasis
Logopedė
Specialioji pedagogė
27
Reda Kulišauskienė
Aukštasis
Auklėtoja
Auklėtoja