PRADŽIA
BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Įstaigos pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis ,,Kastytis"

Mokyklos adresas:   Nemuno g. 5, LT- 36234, Panevėžys
                                Tel.: (8 45) 43 22 65, (8 45) 43 21 32,
                                El. paštas: ldkastytis@yahoo.com

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
Steigėjas: Panevėžio miesto savivaldybės taryba.
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis.
Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Mokymo kalbos: lietuvių.

Įstaigai vadovauja: direktorė Stasė Šešeikienė, II vadovų kvalifikacinė kategorija
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413380.


    Panevėžio lopšelis- darželis ,,Kastytis" įsteigtas 1968 m. kovo 1 d. 2009 m. įstaigoje atlikti pastato rekonstravimo darbai. Estetiška vidaus ir lauko aplinka. Grupių skaičius: 12. Dirba 56 darbuotojai. Įstaigą lanko 209 vaikai.
    Lopšelis- darželis yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga. Jos veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Lopšelis- darželis yra asignavimų valdytojas.
    Lopšelis- darželis vykdo neformalųjį švietimą. Teikiamas ikimokyklinis (nuo 1 iki 5 m.), priešmokyklinis (vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 m.) ir specialusis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu". Programos prioritetinės kryptys- meninis ir sveikos gyvensenos ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Programų pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.
    Pagrindiniai įstaigos dokumentai yra: Nuostatai, Strateginis planas, Metinis švietimo ir ugdymo planas. Juos tvirtina Panevėžio miesto savivaldybės taryba.
    Lopšelis - darželis yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai" narys.

2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt