RĖMĖJAI


    Įstaiga kurianti bendradarbiavimo kultūrą, todėl turi daug socialinių partnerių ir rėmėjų.

    Norintiems paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM.

    Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str.  Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui- darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtinimą prašymo formą  FR0512. Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidėtumėte prie  savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Apie gautų pinigų panaudojimą  kasmet tėvai išsamiai informuojami.

    Ačiū  visiems, parėmusiems mūsų įstaigą.

    Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:
    Panevėžio lopšelis - darželis ,,Kastytis"
    Įstaigos kodas: 190413380
    Adresas: Nemuno g. 5, Panevėžys

RĖMĖJAI
2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt