• Struktūra
STRUKTŪRA


Lopšelyje - darželyje veikia dvi savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.


LOPŠELIO - DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė: Aušra Paskačiuvienė

Nariai:
  • Inga Barisienė, Aušra Eismontienė, Ramutė Skrickienė - tėvų atstovai,
  • Stasė Šešeikienė, Regina Katinienė - pedagoginių darbuotojų atstovės,
  • Daiva Krivickienė, Zita Gurskienė, Irena Vildžiūnienė - nepedagoginių darbuotojų atstovės

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt