• Veiklos kryptys
VEIKLOS KRYPTYS


ĮSTAIGOS VIZIJA
    Moderni, atvira, nuolat besimokanti, pilnai renovuota įstaiga, kurioje atsakingi, kūrybingi, rezultatyviai dirbantys darbuotojai teikia aukštos kokybės ugdymo(si) paslaugas.


ĮSTAIGOS MISIJA

            Patogi, efektyvi, atvira miesto šeimoms įstaiga, teikianti kokybišką globą ir ugdymą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus visų socialinių sluoksnių ir socialinės aplinkos vaikams, kurianti sveikas, saugias, šiuolaikiškas edukacines aplinkas.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI

1.Teikti aukštos kokybės ugdymo(si) paslaugas, tobulinant pedagogų kvalifikaciją, plėtojant bendradarbiavimą su tėvais.
2. Plėtoti su sveikata susijusias veiklas.
3.Tęsti šiuolaikiškų edukacinių erdvių kūrimą, atnaujinant vidaus ir lauko aplinkas.

VEIKLA
2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt